Related Posts

Ghidul solicitantului

Masura 6.3 Dezvoltarea satelor

00 Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor – Vers._01_Noiembrie_2017 Varianta finala 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor 02 Anexa_2 – Fisa Masurii 6 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Read more...

Ghidul solicitantului

M6.4/6C Investiții în infrastructură internet broadband

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare Masura 6.4 Broadband Anexa 2_Fisa măsurii 64.6C

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C – 04.03.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C „Investiții în infrastructură internet broadband”