Related Posts

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.2/1C TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE CONTINUĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI – MĂSURA 1.2/1C, TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE CONTINUĂ Anexe si fișe M1.2/1C  ERATĂ la Ghidul Solicitantului M1.2/1C – 03.09.2020 ANUNȚ prelungire sesiune de depunere a cererilor de finanțare – 10.09.2020 DECLARAȚIE Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei Read more...

Ghidul solicitantului

M6.4/6C Investiții în infrastructură internet broadband

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare Masura 6.4 Broadband Anexa 2_Fisa măsurii 64.6C