G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I M6.2_6A V01 2018

Anexa 1 Cerere de finantare M 6.2

Anexa 2 Fisa masurii 6.2

03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate

04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05 Anexa_5 – Model Memoriu Justificativ

Anexa_6_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_ prioritare

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladiril0r

08 Anexa_8 – Model Declaratie privind introducerea investitiei in circuitul turistic

09 Anexa_09 – Model Declaratie raportare plati GAL

Anexa-10-Declaratie-pe-Propria-Raspundere-privind-crearea-de-locuri-de-muncă

11 Anexa_11 – Model Declaratie privind incadrarea proiectului in alta masura PNDR

12 Anexa_12 – Model Declaratie privind inregistrarea in Registrul debitorilor

13 Anexa_13 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare

Anexa_14_Declaratie IMM_

Anexa_15_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_a_ajutoarelor_de_minimis_

16 Anexa_16 – Teritoriul eligibil GAL Tara Gugulanilor

17-Anexa-17-Model-declaratie-ca-solicitantul-nu-a-beneficiat-de-servicii-de-consiliere-pe-M02-2

18-Anexa-18-Model-declaratia-cu-privire-la-neincadrarea-in-firme-in-dificultate-2 (1)

19 Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

20 Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

21 Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

22 Fisa de verificare pe teren (F_04)

23 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

24 Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

25 Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

26 Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Nota referitoare la locurile de munca

 

 

Categories: Ghidul solicitantului

Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – 02.04.2019

Ghidul-solicitantului 01 Anexa 01_Fisa masurii 02 Anexa 02 – Cererea de Finantare M 6.6 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu 05 Anexa_5 – Model Declaratie Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Măsura 6.4/6C CONSULTATIV – 22.11.2019

Ghidul Solicitantului Măsura 6.4/6C „Investiții în infastructură internet Broadband” CONSULTATIV

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului si Anexe M2.3/2B – Tineri fermieri – 28.06.2018

GHIDUL SOLICITANTULI MASURA 2.3 TINERI FERMIERI Anexa 1 – Cerere de finantare M2.3 Tineri fermieri Anexa 2 – Fisa Masurii 2.3 Tineri fermieri Anexa 3 – Plan_de_Afaceri_M 2.3 Tineri fermieri Anexa 4 – Model Contract Read more...