G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I M6.2_6A V01 2018

Anexa 1 Cerere de finantare M 6.2

Anexa 2 Fisa masurii 6.2

03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate

04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05 Anexa_5 – Model Memoriu Justificativ

Anexa_6_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_ prioritare

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladiril0r

08 Anexa_8 – Model Declaratie privind introducerea investitiei in circuitul turistic

09 Anexa_09 – Model Declaratie raportare plati GAL

Anexa-10-Declaratie-pe-Propria-Raspundere-privind-crearea-de-locuri-de-muncă

11 Anexa_11 – Model Declaratie privind incadrarea proiectului in alta masura PNDR

12 Anexa_12 – Model Declaratie privind inregistrarea in Registrul debitorilor

13 Anexa_13 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare

Anexa_14_Declaratie IMM_

Anexa_15_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_a_ajutoarelor_de_minimis_

16 Anexa_16 – Teritoriul eligibil GAL Tara Gugulanilor

17-Anexa-17-Model-declaratie-ca-solicitantul-nu-a-beneficiat-de-servicii-de-consiliere-pe-M02-2

18-Anexa-18-Model-declaratia-cu-privire-la-neincadrarea-in-firme-in-dificultate-2 (1)

19 Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

20 Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

21 Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

22 Fisa de verificare pe teren (F_04)

23 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

24 Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

25 Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

26 Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Nota referitoare la locurile de munca

 

 

Categories: Ghidul solicitantului

Related Posts

Ghidul solicitantului

M6.4 Investitii in infrastructura internet broadband

00 Ghidul Solicitantului Masura 6.4 Broadband 01 Anexa 01 – Cererea de Finantare Masura 6.4 Broadband 02 Anexa 02_Fisa măsurii 64.6C 03 Anexa 03_Studiu_de_Fezabilitate_DALI-HG907 04 Anexa 04- Model Memoriu Justificativ 05Anexa05_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis 06 Anexa 06 – Read more...

Ghidul solicitantului

M6.3 Dezvoltarea Satelor Martie 2018

00 Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor – Vers._01_Martie 2018 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor 02 Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Read more...