GHIDUL SOLICITANTULI MASURA 2.3 TINERI FERMIERI

Anexa 1 – Cerere de finantare M2.3 Tineri fermieri

Anexa 2 – Fisa Masurii 2.3 Tineri fermieri

Anexa 3 – Plan_de_Afaceri_M 2.3 Tineri fermieri

Anexa 4 – Model Contract de finantare

Anexa 5 – Studiu potential

Anexa 6 Codul şi calculator de bune practici agricole

ANEXA 7 – areale aferente Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 8 – Instructiuni-privind-evitarea-crearii-de-cond-artificiale-2

Anexa 9 – Lista coeficienti calcul productie standard vegetal si zootehnic

Anexa 10 – Teritoriul eligibil GAL Tara Gugulanilor

Anexa 11 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare

Anexa-12-Model-Declaratie-raportare-plati-de-AFIR

Anexa 13 – Model declaratie angajament solicitant crearea de locuri de munca

Anexa 14 – Model Declaratie privind incadrarea proiectului in alta masura PNDR

Anexa 15 – Model declaratie privind incadrarea in HG 226_2015

Anexa 16 – Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 17 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

18 Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

19 Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

20 Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

21 Fisa de verificare pe teren (F_04)

22 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

23 Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

24 Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

25 Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

 

Related Posts

Recente

Nota Raport final M 6.3

Nota Raport final M 6.3

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Masura 1.1/1B – 25.04.2019

Ghidul Solicitantului Masura 1.1/1B- Varianta consultativa

Apeluri

Apel de Selectie M6.1/6A Modificat iunie 2018

_M 6.1-6A – Infiintarea de activitati neagricole – Apel de selectie – forma complexa _M 6.1-6A – Infiintarea de activitati neagricole – Apel de selectie – forma simplificata