Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” Anexa 1 – Cerere de finanțare M6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” Anexa 2 – Fisa masurii M6.2/6A „Investiții în Read more...

Apeluri

Apel de Selectie M6.2/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole V01 Iunie 2018

Apel de selectie – forma simplificata M6.26A Apel de selectie – forma complexa M6.2_6A

Rapoarte

Rapoarte de selectie Nr. 320

Raport de selectie Nr. 320/10.07.2019 măsura 6.6/6B – acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)