Ghidul Solicitantului -Măsura 6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate”

Anexa 1 – Cerere de finanțare M6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate”

Anexa 2 – Fisa Masurii 6.5 Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate

Anexa 3 – Model studiu de fezabilitate Măsura 6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate”

Anexa 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

Anexa 5 – Model Declarație privind sustenabilitatea proiectului

Anexa 6 – Model adeverință SDL UAT

Anexa 7 – Model Hotărâre Consiliul Local privind implementarea proiectului

Anexa 8 – Model Declarație privind încadrarea în HG 226/2015

Anexa 9 – Model Declarație raportare plăți

Anexa 10 – Model Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 11 – Declarație privind înregistrarea solicitantului în Registrul debitorilor

Anexa 12 – Model Declarație privind rezilierea contractului de finanțare

Anexa 13 – Teritoriul eligibil GAL Țara Gugulanilor

Anexa 14 – Populația din teritoriul GAL Țara Gugulanilor, conform Recensământul populației din 2011 din România efectuat de către Institutul Național de Statistică

Anexa 15 – Model-Memoriu-Justificativ

Anexa 16 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 17 –  Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Anexa 18 – Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

Anexa 19 –  Fisa de verificare pe teren (F_04)

Anexa 20 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Anexa 21 – Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

Anexa 22 – Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

Anexa 23 – Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Anexa 24 – Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

 

 

Categories: Ghidul solicitantului

Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor – 25.06.2019

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor – Iunie 2019 Varianta finala   Anexa 1 Cererea de Finanțare – M 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 2 – Fișa Măsurii 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 3 Read more...

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.6/ 6B – 04.03.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.6/ 6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice ( inclusiv minoritatea romă)” Anexe si fișe M6.6/6B

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C – 29.11.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C „Investiții în infrastructură internet broadband”