Ghidul Solicitantului -Măsura 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii”

Anexa 1 – Cererea de Finantare M 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii”

Anexa 2 – Fisa masurii 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii”

Anexa 3 – Plan de afaceri M2.2/2A „Ferme mici si mijlocii”

Anexa 4 – Model Contract de finantare

Anexa 5 – Studiu_potential

Anexa 6 – Codul_si_calculator_de_bune_practici_agricole

Anexa 7 – Areale aferente Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 8 – Instructiuni privind evitarea crearii de cond. artificiale

Anexa 9 – Lista coeficienti calcul productie standard vegetal si zootehnic

Anexa 10 – Teritoriul eligibil GAL Tara Gugulanilor

Anexa 11 – Lista-raselor-autohtone-indigene

Anexa 12 – Lista Asociatiilor acreditate de AZN

Anexa 13 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare

Anexa 14 – Model Declaratie raportare plati de AFIR

Anexa 16 – Model Declaratie privind incadrarea proiectului in alta masura PNDR

Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 17 – Model declaratie privind incadrarea in HG 226_2015

Anexa 18 – Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 19 – Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Anexa 20 – Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

Anexa 21 – Fisa de verificare pe teren (F_04)

Anexa 22 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Anexa 23 – Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

Anexa 24 – Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

Anexa 25 – Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Anexa 26 – Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

Categories: Ghidul solicitantului

Related Posts

Ghidul solicitantului

M6.6/6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

  Ghidul solicitantului1 01 Anexa 01_Fisa masurii 02 Anexa 02 – Cererea de Finantare M 6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului M 6.5 – 07.05.2019

Ghidul Solicitantului M 6.5/ 6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizatehttp://galtaragugulanilor.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ghidul-Solicitantului-M-6.5.docx Cerere de Finantare M 6.5/6B Anexa 2- Fisa masurii M 6.5/ 6B Anexa 3- Model Studiu de fezabilitate Anexa 4- Read more...