Ghidul Solicitantului -Măsura 6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Anexa 1 – Cerere de finanțare M6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Anexa 2 – Fisa masurii M6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Anexa 3 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost – beneficiu

Anexa 5 – Model Memoriu Justificativ

Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile prioritare

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 8 – Model Declaratie privind introducerea investitiei in circuitul turistic

Anexa 9 – Model Declaratie raportare plati GAL

Anexa 10 – Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de munca

Anexa 11 – Model Declaratie privind incadrarea proiectului in alta masura PNDR

Anexa 12 – Model Declaratie privind inregistrarea in Registrul debitorilor

Anexa 13 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare

Anexa 14 – Declaratie IMM

Anexa 15 – Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_a_ajutoarelor_de_minimis

Anexa 16 – Teritoriu eligibil GAL Tara Gugulanilor

Anexa 17 – Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

Anexa 18 – Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Anexa 19 – Fisa-de-solicitare-informatii-suplimentare-F_03

Anexa 20 – Fisa-de-verificare-pe-teren-F_04

Anexa 21 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Anexa 22 – Notificarea-solicitantului-cu-privire-la-eligibilitate-neeligibilitate-F_06

Anexa 23 – Fisa-notificare-solicitantului-privind-cotestatia-depusa-F_07

Anexa 24 – Notificarea-solicitantului-cu-privire-la-selectia-finala-F_08

Categories: Ghidul solicitantului

Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii” Anexa 1 – Cererea de Finantare M 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii” Anexa 2 – Fisa masurii 2.2/2A „Ferme mici si mijlocii” Anexa 3 – Plan de Read more...

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2/1C – 29.11.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2/1C „TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE CONTINUĂ”