Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – 02.04.2019

Ghidul-solicitantului 01 Anexa 01_Fisa masurii 02 Anexa 02 – Cererea de Finantare M 6.6 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu 05 Anexa_5 – Model Declaratie Read more...