Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului si anexe M6.2/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I M6.2_6A V01 2018 Anexa 1 Cerere de finantare M 6.2 Anexa 2 Fisa masurii 6.2 Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei Read more...

Ghidul solicitantului

M6.6/6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

  Ghidul solicitantului1 01 Anexa 01_Fisa masurii 02 Anexa 02 – Cererea de Finantare M 6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 Read more...