Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Masura 2.1/2A – Consultativ

Ghidul Solicitantului Masura 2.1/2A – Modernizarea exploatarilor agricole si pomicole

Apeluri

Apel de selecție forma simplă și complexă – Măsura 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – 02.04.2019

Apel de selecție forma simplă nr. 1/2019 – Măsura 6.6/6B Apel de selecție forma complexa nr. 1/2019 – Măsura 6.6/6B