Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” Anexa 1 – Cerere de finanțare M6.2/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” Anexa 2 – Fisa masurii M6.2/6A „Investiții în Read more...

Apeluri

Apel de selecție M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 31.03.2021

Apel scurt de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale Apel lung de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul Read more...