Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului si Anexe M2.3/2B – Tineri fermieri

GHIDUL SOLICITANTULI MASURA 2.3 TINERI FERMIERI Anexa 1 – Cerere de finantare M2.3 Tineri fermieri Anexa 2 – Fisa Masurii 2.3 Tineri fermieri Anexa 3 – Plan_de_Afaceri_M 2.3 Tineri fermieri Anexa 4 – Model Contract Read more...

Ghidul solicitantului

M6.3 Dezvoltarea Satelor Martie 2018

00 Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor – Vers._01_Martie 2018 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor 02 Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor – Iunie 2019 Varianta finala   Anexa 1 Cererea de Finanțare – M 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 2 – Fișa Măsurii 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 3 Read more...