Related Posts

Apeluri

M6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

_M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma complexa _M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma simplificata

Apeluri

Apel de selecție forma simplă și complexă – Măsura 6.5/6B – „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” – 12.02.2019

Apel de selecție forma simplă nr. 1/2019 – Măsura 6.5/6B   Apel de selecție forma complexa nr. 1/2019 – Măsura 6.5/6B