Related Posts

Apeluri

M6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

_M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma complexa _M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma simplificata

Ghidul solicitantului

Anexă la Ghidul solicitantului M1.2/1C CONSULTATIV – 22.11.2019

Anexă la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 1.2/1C „Transfer de cunostințe, formare și învățare continuă” CONSULTATIV