Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei Read more...

Ghidul solicitantului

Masura 6.3 Dezvoltarea satelor

00 Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor – Vers._01_Noiembrie_2017 Varianta finala 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor 02 Anexa_2 – Fisa Masurii 6 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Read more...

Recente

Ghidul solicitantului Măsura 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – 02.04.2019

Ghidul-solicitantului 01-Anexa-01_Fisa-masurii 02-Anexa-02-Cererea-de-Finantare-M-6.6-Acțiuni-de-integrare-a-minorităților-etnice-inclusiv-minoritatea-romă 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu 05 Anexa_5 – Model Declaratie privind sustenabilitatea proiectului 06 Anexa_6 – Model Adeverinta SDL UAT 07 Read more...