Related Posts

Apeluri

Anunț închiderea sesiunii de depunere proiecte pentru măsura M 2.1/2A.

Anunț închiderea sesiunii de depunere proiecte pentru măsura M 2.1/2A „Modernizarea exploatațiilor agricole aferente”

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” – 25.02.2019

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.3/6B „Dezvoltarea satelor” Anexa_1 – Cererea de Finantare M 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_2 – Fisa Masurii 6.3 Dezvoltarea satelor Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei Read more...

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C – 04.03.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C „Investiții în infrastructură internet broadband”