Related Posts

Rapoarte

Raport de evaluare Nr. 320

Raport de selectie – Nr. 320

Ghidul solicitantului

M6.5/6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

  00 Ghidul Solicitantului Masura 6.5 Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate 01 Anexa_1 – Cererea de Finantare Masura 6.5 Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate – Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului si anexe M6.2/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – 31.05.2018

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I M6.2_6A V01 2018 Anexa 1 Cerere de finantare M 6.2 Anexa 2 Fisa masurii 6.2 Read more...