ANEXA 00 – Ghidul-Solicitantului-Masura-6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 01- Cererea-de-Finantare 6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 02 fisa M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 03-Model-de-Studiu-de-Fezabilitate M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 04- Model HCL-M6.4.6C-Investiții in infrastructura de internet broadband

ANEXA 05 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis

ANEXA 06 – Model Declaratie raportare plati

ANEXA 07 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND COFINANTAREA

ANEXA 08 – Declaratie pe propria răspundere a solicitantului

ANEXA 09- Declaratie_privind_IMM M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

Anexa_10- Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultateM6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 11

ANEXA 12 – Model Declaratie privind înregistrarea in registrul debitorilor

ANEXA 13

ANEXA 14

ANEXA 15 – Model Memoriu Justificativ

F_01. Fisa de verificare a conformitatii (F_01)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_02. Fisa verificare eligibilitate (F_02)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_03. FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_04. Fisa de verificare pe teren (F_04)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_05. FISA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

F_06. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI

F_07. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTATIA DEPUSA

F_08. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA

Arhivate M6.4/ 6C Ghid, Anexe si Fise – Investitii in infrastructura broadband

Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului M 6.5 – 07.05.2019

Ghidul Solicitantului M 6.5/ 6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizatehttp://galtaragugulanilor.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ghidul-Solicitantului-M-6.5.docx Cerere de Finantare M 6.5/6B Anexa 2- Fisa masurii M 6.5/ 6B Anexa 3- Model Studiu de fezabilitate Anexa 4- Read more...

Apeluri

Apel de selecție 1/2019 M1.2/1C – 19.11.2019

Apel de selecție aferent Măsurii 1.2/1C „Transfer de cunostințe, formare și învățare continuă”

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului Măsura 6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” – 4.10.2018

Ghidul Solicitantului -Măsura 6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” Anexa 1 – Cerere de finanțare M6.5/6B „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” Anexa 3 – Model Read more...