Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului si anexe M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole – 31.05.2018

Ghid_Masura_6.1_6A_varianta_FINALA mai .2018 01 Anexa_1-Cerere_de_Finantarea M 6.1 (2) 02 Anexa-2-Plan-de-Afaceri-2 03 Anexa 3 Fisa masurii M 6.1 04 Anexa-4-Declaratie-privind-conditiile-artificiale 05 Anexa_5 – Model Declaratie raportare plati GAL 06-Anexa_6_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 07 Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_Prioritare _GAL Tara Gugulanilor 08 Anexa_8 Read more...