Recente

Ghidul solicitantului Măsura 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – 02.04.2019

Ghidul-solicitantului 01-Anexa-01_Fisa-masurii 02-Anexa-02-Cererea-de-Finantare-M-6.6-Acțiuni-de-integrare-a-minorităților-etnice-inclusiv-minoritatea-romă 03 Anexa_3 – Model de Studiu de Fezabilitate 04 Anexa_4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu 05 Anexa_5 – Model Declaratie privind sustenabilitatea proiectului 06 Anexa_6 – Model Adeverinta SDL UAT 07 Read more...