Related Posts

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.6/ 6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) – 28.07.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.6/ 6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice ( inclusiv minoritatea romă)” Anexe si fișe M6.6/6B ERATA la M6.6/6B – 03.09.2020 ANUNȚ prelungire sesiune de depunere a cererilor de finanțare – 10.09.2020

Apeluri

M6.6 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

_M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma complexa _M 6.6-6B – Apel de selectie etnici – forma simplificata