Related Posts

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor – 25.06.2019

Ghidul Solicitantului Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor – Iunie 2019 Varianta finala   Anexa 1 Cererea de Finanțare – M 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 2 – Fișa Măsurii 6.3 – Dezvoltarea satelor Anexa 3 Read more...

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2/1C – 04.03.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2/1C „TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE CONTINUĂ”

Apeluri

Apel de selecție M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 31.03.2021

Apel scurt de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale Apel lung de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul Read more...