ANEXA 00 – Ghidul-Solicitantului-Masura-6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 01- Cererea-de-Finantare 6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband – Data Publicării: 29.04.2021

ANEXA 02 fisa M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 03-Model-de-Studiu-de-Fezabilitate M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 04- Model HCL-M6.4.6C-Investiții in infrastructura de internet broadband

ANEXA 05 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis

ANEXA 06 – Model Declaratie raportare plati

ANEXA 07 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND COFINANTAREA

ANEXA 08 – Declaratie pe propria răspundere a solicitantului

ANEXA 09- Declaratie_privind_IMM M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

Anexa_10- Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultateM6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

ANEXA 12 – Model Declaratie privind înregistrarea in registrul debitorilor

ANEXA 15 – Model Memoriu Justificativ

F_01. Fisa de verificare a conformitatii (F_01)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_02. Fisa verificare eligibilitate (F_02)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband       Atenție: A fost revizuită, vezi mai jos!

F_03. FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_04. Fisa de verificare pe teren (F_04)M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband

F_05. FISA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

F_06. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI

F_07. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTATIA DEPUSA

F_08. NOTIFICAREA SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA

Arhivate M6.4/ 6C Ghid, Anexe si Fise – Investitii in infrastructura broadband

Erata nr.113/28.04.2021 avizată CDRJ – Publicat:29.04.2021

Anunț de prelungire pentru depunerea cererii de finanțare – Publicat: 29.04.2021

F0_02_Fișa de verificare a eligibilitățiiM6.4/6C-revizuită – Publicat: 29.04.2021

 

Related Posts

Apeluri

Anunț închiderea sesiunii de depunere proiecte pentru măsura M 2.1/2A.

Anunț închiderea sesiunii de depunere proiecte pentru măsura M 2.1/2A „Modernizarea exploatațiilor agricole aferente”

Apeluri

Apel de selecție M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 31.03.2021

Apel scurt de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale Apel lung de selecție aferent M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul Read more...

Apeluri

Apel de selecție 1/2020 M6.6/6B – 04.03.2020

Apel de selecție aferent Măsurii 6.6/6B „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” – Apel scurt – 04.03.2020 – Apel lung – 04.03.2020