Related Posts

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa-1-Cerere-de-finantare-M.1.1-1B (ATENTIE: Fisier arhivat!) Anexa 2_ Fisa masurii -M1.1 Anexa_3_-_Model_plan_marketing_1.1_1B Anexa 4-ACORD DE COOPERARE PRELIMINAR în vederea depunerii Cererii de Finantare ANEXA 5 Articolul 38- Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ANEXA 6 – Read more...

Ghidul solicitantului

Ghidul Solicitantului Măsura 6.4/6C CONSULTATIV – 22.11.2019

Ghidul Solicitantului Măsura 6.4/6C „Investiții în infastructură internet Broadband” CONSULTATIV

Apeluri

Apel de selecție forma simplă și complexă – Măsura 6.5/6B – „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” – 4.10.2018

Apel de selecție forma simplă nr. 1/2018 – Măsura 6.5/6B – „Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” Apel de selecție forma complexă nr. 1/2018 – Măsura 6.5/6B – „Investiții în infrastructura Read more...