header

Apel de selectie M6.3/6B Dezvoltarea satelor (18.03.2024)M6.3 – 6B – Dezvoltarea satelor – Apel de Selectie – forma simplificata (18.03.2024)

M6.3 – 6B – Dezvoltarea satelor – Aple de Selectie – forma complexa (18.03.2024)


Ghidul-Solicitantului-Masura-6.3-Dezvoltarea-satelor-Vers._04_1-2024

01-Anexa_1-Cererea-de-Finantare-M-6.3-Dezvoltarea-satelor

02-Anexa_2-Fisa-Masurii-6.3-Dezvoltarea-satelor 03-Anexa_

3-Model-de-Studiu-de-Fezabilitate 04-Anexa_

4-Recomandari-privind-elaborarea-analizei-cost-beneficiu-3-1 05-Anexa_

5-Model-Memoriu-Justificativ-1-1 06-Anexa_

6-Model-Adeverinta-SDL-UAT-1-1 07-Anexa_

7-Model-Hotarare-Consiliul-Local-privind-implementarea-proiectului-2-1

08-Anexa_8-Model-declaratie-privind-incadrarea-in-HG-226_2015-2-1

09-Anexa_9-Model-Declaratie-privind-introducerea-investitiei-in-circuitul-turistic-1-2

10-Anexa_10-Model-Declaratie-raportare-plati-de-AFIR-1-1

11-Anexa_11-Model-Declaratie-privind-incadrarea-proiectului-in-alta-masura-PNDR-3-1

12-Anexa_12-Model-Declaratie-privind-inregistrarea-in-Registrul-debitorilor

13-Anexa_13-Model-Declaratie-privind-asumarea responsabilitarii rezilierii contractului de finantare

14-Anexa_14-Teritoriul-eligibil-GAL-Tara-Gugulanilor-2-1

15-Anexa_15-Indicele-IDUL-al-UAT-urilor-din-teritoriul-GAL-Tara-Gugulanilor


Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

Fisa de verificare pe teren (F_04)

Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)

Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)

Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Link-uri utileAsociația Grupul de Acțiune Locală „Țara Gugulanilor”

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informati apartine persoanelor care au initiat pagina web. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.