Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M6.4/ 6C Investiții în infrastructură internet broadband

ANEXA 00 – Ghidul-Solicitantului-Masura-6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband ANEXA 01- Cererea-de-Finantare 6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband – Data Publicării: 29.04.2021 ANEXA 02 fisa M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband ANEXA 03-Model-de-Studiu-de-Fezabilitate M6.4.6C-Investiții în infratructura internet broadband Read more...

Ghidul solicitantului

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA M1.1/ 1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa-1-Cerere-de-finantare-M.1.1-1B (ATENTIE: Fisier arhivat!) Anexa 2_ Fisa masurii -M1.1 Anexa_3_-_Model_plan_marketing_1.1_1B Anexa 4-ACORD DE COOPERARE PRELIMINAR în vederea depunerii Cererii de Finantare ANEXA 5 Articolul 38- Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ANEXA 6 – Read more...