header

Apel de Selectie 1/2023 Masura 6.3/6B – Dezvoltarea satelorM 6.3-6B – Dezvoltarea satelor – Apel de selectie – forma simplificata (prelungire 27.10.2023)
M 6.3-6B – Dezvoltarea satelor – Apel de selectie – forma complexa (prelungire 27.10.2023)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ghidul-Solicitantului-Masura-6.3-Dezvoltarea-satelor-Vers._consolidata_-Erata nr. 1
01-Anexa_1-Cererea-de-Finantare-M-6.3-Dezvoltarea-satelor-2-1-Erata
03-Anexa_3-Model-de-Studiu-de-Fezabilitate-1-1
04-Anexa_4-Recomandari-privind-elaborarea-analizei-cost-beneficiu-3-1
05-Anexa_5-Model-Memoriu-Justificativ-1-1
06-Anexa_6-Model-Adeverinta-SDL-UAT-1-1
07-Anexa_7-Model-Hotarare-Consiliul-Local-privind-implementarea-proiectului-2-1
08-Anexa_8-Model-declaratie-privind-incadrarea-in-HG-226_2015-2-1
09-Anexa_9-Model-Declaratie-privind-introducerea-investitiei-in-circuitul-turistic-1-2
10-Anexa_10-Model-Declaratie-raportare-plati-de-AFIR-1-1
11-Anexa_11-Model-Declaratie-privind-incadrarea-proiectului-in-alta-masura-PNDR-3-1
12-Anexa_12-Model-Declaratie-privind-inregistrarea-in-Registrul-debitorilor-3-1
13-Anexa_13 – Model Declaratie privind rezilierea contractului de finantare
14-Anexa_14-Teritoriul-eligibil-GAL-Tara-Gugulanilor-2-1 15-Anexa_
15-Indicele-IDUL-al-UAT-urilor-din-teritoriul-GAL-Tara-Gugulanilor
16-Anexa_16 – Populatia din teritoriul GAL Tara Gugulanilor

17 Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

18 Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)
19 Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)
20 Fisa de verificare pe teren (F_04)
21 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)
23 Fisa notificare solicitantului privind cotestatia depusa (F_07)
24 Notificarea solicitantului cu privire la eligibilitate-neeligibilitate (F_06)
24 Notificarea solicitantului cu privire la selectia finala (F_08)

Link-uri utileAsociația Grupul de Acțiune Locală „Țara Gugulanilor”

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informati apartine persoanelor care au initiat pagina web. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.