Grupul de Acţiune Locală ŢARA GUGULANILOR îşi va desfăşura activitatea în partea de vest a României, pe teritoriul a 16 comune şi un oraş din judeţul Caraş-Severin, aşezate în jurul municipiului Cransebeş (Oţelu Roşu, Armeniş, Băuţar, Bolvaşniţa, Buchin, Bucoşniţa, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Glimboca, Marga, Obreja, Păltiniş, Sacu, Slatina-Timiş, Teregova, Turnu Ruieni, Zăvoi) şio comună din Judeţul Timiş (Criciova). Teritoriul acoperit prin prezentul proiect este spaţiul omogen delimitat de localităţile Criciova la nord-vest, Teregova la sud şi Băuţar la est. Conform informaţiilor din Anexa 2, teritoriul se întinde pe o suprafaţă de 2.291,46 km² şi are o populaţie de 51.827 locuitori. Microregiunea ŢARA GUGULANILOR se învecinează la nord cu localitatea Bârna, jud. Timiş, la sud cu localiatea Domaşnea, jud. Caraş- Severin, la est cu localitatea Sarmisegetusa, jud. Hunedoara şi la vest cu localitatea Brebu, jud. Caraş- Severin. Cele 18 localităţi sunt situate pe E70, DN58 şi DN68.

Populatia Microregiunii Ţara Gugulanilor, 51827 locuitori, se constituie ca un grup omogen etnic, într-o majoritate covârşitoare fiind vorba de cetăţeni români.

GAL Ţara Gugulanilor îşi anunţă intenția de a desfășura activități de cooperare şi colaborare  pentru proiectele de cooperare  finanțate prin sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu:

  • stimularea inovării;
  • consolidarea identității locale și a profilului local;
  • îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
  • soluționarea problemelor demografice;
  • crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
  • îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
  • creșterea competitivității la nivel local;
  • conservarea resurselor și protecția mediului natural;
  • aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.