header

Scop și obiectiveScopul Asociaţiei este:

 1. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor implicate, prin promovarea, iniţierea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală Ţara Gugulanilor, elaborată în cadrul Axei LEADER din PNDR;
 2. Utilizarea parteneriatului public – privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare;
 3. Dezvoltarea economică a comunităţilor participante;
 4. Reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, precum şi restaurarea şi conservarea acestora;
 5. Protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţile membre;
 6. Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult;
 7. Promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de şanse;
 8. Dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor;
 9. Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale;
 10. Facilitarea transformării si modernizării agriculturii zonale în vederea competitivităţii economice;
 11. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea plasării forţei de muncă;
 12. Activităţi de binefacere în sensul:
  1. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meşteşugăreşti în rândul persoanelor cu o situaţie materială precară;
  2. Promovării si organizării elementelor cultural-tradiţionale;
  3. Sprijinirii organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi parteneriate socio-culturale cu acestea;

Subsemnaţii, Membrii Fondatori, declară că Asociaţia va acţiona pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizaţii asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociaţii economice interesate, în limita legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. Elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER;
 2. Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;
 3. Administrarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală;
 4. Pregătirea şi acordarea asistenţei de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);
 5. Asociaţia va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea şi modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;
 6. Acţiuni de promovare a parteneriatelor public-private;
 7. Sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale;
 8. Asociaţia constituie reprezentarea unitara a intereselor zonale in raport cu organizaţiile publice centrale, naţionale sau internaţionale;

Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi:

 1. elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;
 2. instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală şi informare asupra strategiilor elaborate;
 3. colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare
 4. rurală;
 5. colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;
 6. constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;
 7. organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de
 8. lucru;
 9. organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;
 10. organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
 11. participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;
 12. editarea de publicaţii proprii;
 13. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
 14. apel pentru proiecte;
 15. informare şi comunicare;
 16. sprijinirea şi încurajarea depunerilor de proiecte;
 17. organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
 18. monitorizarea proiectelor;
 19. alte activităţi stabilite de Adunarea Generală si/sau Consiliul Director, în condiţiile legii si a prezentului statut.

Link-uri utileAsociația Grupul de Acțiune Locală „Țara Gugulanilor”

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informati apartine persoanelor care au initiat pagina web. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.